Vi gjør kvinnedagen til kvinnemåned med FOKUS

Vi gjør kvinnedagen til kvinnemåned med FOKUS

Likestilling ble satt på vent da pandemien slo til. Close to My Heart gir 10% av all omsetning i nettbutikk fra 1.-31. mars til FOKUS, for å hjelpe til med å få hjulene igang igjen.

Kvinner og jenter må vente en hel generasjon ekstra

Likestillingsarbeid var som følge av pandemien satt en generasjon tilbake innen mars 2021, fremkom i den årlige rapporten “Global Gender Gap” av World Economic Forum. Ifølge en rapport publisert januar 2022, av Oxfam International “Inequality kills”, er 160 millioner mennesker på verdensbasis tvunget inn i fattigdom i løpet av pandemien. Hardest rammet er kvinner, etniske minoriteter og utviklingsland.

Dette ønsker Close to My Heart å bidra til å bekjempe. Derfor gjør vi kvinnedagen til kvinnedagmåneden mars 2022, og vil donere 10% av all omsetning på closetomyheart.no fra 1.-31. mars til FOKUS.

Dette gjelder alle kategorier, inkludert både nyheter og salg.
Close to My Heart designer for kvinner, og vi mener derfor det er riktig å engasjere seg ekstra i mars.

Et naturlig valg å donere i mars

- Jeg har helt siden oppstarten av Close to My Heart i 2011, vært veldig opptatt av å bidra til gode forhold på jobb og rettferdig betaling for dem som arbeider med å lage klærne våre i NepalMen jeg vet at mange mennesker over hele verden lever i ulike vanskelige situasjoner, særlig kvinner. Derfor ønsker jeg å gjøre kvinnedagen til en kvinnemåned ved å donere av marsomsetningen til FOKUS og på den måten hjelpe til også utenfor Nepal, sier Siv Katralen, kvinnen bak Close to My Heart.

Siv forteller at FOKUS fremstår som det mest naturlige valget for henne, da de er en trygg og etablert paraplyorganisasjon for flere kvinneorganisasjoner som jobber i flere land.

Viktig å engasjere seg nå

Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS, forteller at millioner av kvinner og jenter har havnet i livssituasjoner under fattigdomsgrensen, og at det derfor er viktig at så mange som mulig engasjerer seg. Hun er svært positiv til at næringsliv ønsker å bidra til arbeidet.

- Alle bidrag vi mottar går rett ut til våre program. Vi samarbeider jo direkte med en rekke kvinneorganisasjoner for å sikre kvinner rett til egen økonomi og arbeid, sikre kvinner og jenter rett til liv uten vold, rett til å bestemme over egen kropp og med arbeid for å få til likestilling og likeverd som vi alle skal ha lik rett til, forklarer Gro. 
 

Om FOKUS

FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål - jobber for å styrke kvinners rettigheter og muligheter gjennom programarbeid i syv land i Afrika og Latin-Amerika, samt gjennom politisk påvirkningsarbeid i Norge og internasjonalt. FOKUS er en paraplyorganisasjon med 48 medlemsorganisasjoner i Norge, og den eneste norske organisasjonen som utelukkende arbeider med kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt.
Kilde: fokuskvinner.noFoto: Sam Vox