Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Les mer om åpenhetsloven her.


Generell beskrivelse av vårt arbeid med åpenhetsloven:

Vi er et norsk klesmerke med distribusjon kun i Norge. Vårt hovedkontor ligger i Oslo, i tillegg har vi en brandstore på Kolsås Senter i Bærum. Klesmerket heter Close to My Heart og distribueres til selvstendige forretninger over hele Norge. Vi har også egen nettbutikk.

Produksjonen av våre klær skjer primært i Nepal og Kina, av leverandører med  de viktigste råvarene fra Kina og Mongolia. Sekundærproduksjon er i India, Tyrkia og Italia, med råvarer fra samme land. Vi har eget lager i Oslo, og pakker varene selv. Vi har et tett samarbeid om transport og logistikk med Schenker, Bring, Leman og DHL. 


Hos Close to my heart har vi alltid vært opptatt av menneskerettigheter og at våre arbeidere skal ha et godt arbeidsliv. Arbeidet vårt med Åpenhetsloven vil være å kontinuerlig arbeide for å sikre nettopp godt arbeidsliv for arbeidere hos våre samarbeidspartnere.

Made Well er vårt mantra, både når det gjelder kvalitet og at klærne blir produsert under så gode forhold som mulig.

Vi velger så langt det er mulig å produsere med naturlige og dyrevennlige materialer, og vil velge bærekraftige alternativer så fremt det finnes, og regnes som et Slow Fashion brand.


Vi prioriterer å arbeide med fabrikker som har en så stor kvinneandel i arbeidsstokken som mulig. I Nepal er dette spesielt viktig da kvinner der har stort behov for egen inntekt.

Våre to hovedprodusenter der, henholdsvis i Lalitpur distriktet og Boudha, har ca 50% kvinneandel, vi vil arbeide for at andelen vokser ved å fremme at de skal få større kompetanse og enda bedre lønn. 

 

Vi vil arbeide for at hovedfabrikken i Lalitpur kan bli en lærlingbedrift for unge mennesker, fortrinnsvis jenter.

Lønninger ved disse to fabrikkene ligger høyere enn gjennomsnittet for landet, og arbeiderne er forsikret, sikret legehjelp og ordnet arbeidstid 09.00-17.00.

Vi vet de tar godt vare på sine ansatte og deres familier.

Alle samarbeidspartnere i Nepal blir besøkt årlig minimum 3 ganger årlig, i 2023 ble de besøkt 5 ganger.

I Kina arbeider vi med en hovedprodusent basert i Nanjing, Jiangsu distriktet.

Alle fabrikker og flere underleverandører er besøkt der i oktober 2023


Forankring av ansvarlighet:

Styret vedtok i 2023 å forankre ansvarlighet i daglig ledelse og designteamet. Daglig leder gis fortsatt oppdrag om å utforme retningslinjer tilpasset vår virksomhet, og rapporterer til styret hver 6 måned, følger opp det nasjonale arbeidet og har ansvaret for vurderingene av våre utenlandske leverandører. Våre aktsomhetsvurderinger og videre tiltak:


I NORGE 

Vi har på generelt grunnlag vurdert risikoen ved den norske virksomheten som lav, og har ikke prioritert videre tiltak i Norge nå. Alle ansatte fra butikkmedarbeider, salg - og designteamet har god lønn og ordnede arbeidsforhold. Vi har ikke avdekket kritikkverdige forhold hos våre norske leverandører av tjenester.UTENFOR NORGE

Vi kjøper materialer fra - og produserer klær globalt, dermed er det risiko for at noe av dette er produsert under kritikkverdige forhold. Vi gjennomfører derfor rutinemessige besøk av våre fabrikker årlig for å redegjøre om de opprettholder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

I 2023 kommer våre produkter fra Kina ca 45%, Nepal ca 40% og andre land ca 15%.


Vi har på generelt grunnlag vurdert risikoen ved produksjonen  i Nepal som lav, her har vi gjennom 13 år arbeidet for at de skal ha gode vilkår, som rettferdig lønn, helseforsikring og ordnet arbeidstid. Fabrikkene i Nepal blir besøkt og inspisert minimum 3 ganger per år.


I Kina har vi ikke avdekket kritikkverdige forhold. Vi er samtidig klar over at risiko eksisterer, og vil fortsette arbeidet med å utbedre vår kartlegging, samt iverksette tiltak dersom vi skulle oppdage kritikkverdige forhold.


Vi har funnet brudd / høy risiko hos følgende samarbeidspartnere:

  • I 2023 avdekket vi brudd på sikkerhet hos en produsent i Nepal i forbindelse med farging, og valgte å avslutte samarbeidet med dem da de ikke viste vilje til å forbedre prosessen. 
  • I 2023 avdekket vi brudd på Human rights hos en produsent i Tyrkia og har derfor valgt å avslutte samarbeidet.  
  • Vi har i Italia avdekket uverdige arbeidsforhold i distriktet Prato hos flere produsenter. Det dreier seg om illegal arbeidskraft som arbeider for veldig lav lønn. Vi har valgt å avslutte samarbeidet med samtlige produsenter, og har funnet et godt alternativ.

Videre tiltak:

  • Vi vil intensivere inspeksjoner av forhold på arbeidsplassene med uannonserte besøk. 
  • Vi vil søke dokumentasjon fra alle våre produsenter årlig, med tanke på lønn, arbeidstid og sosiale goder som f eks forsikring.

Kontaktinformasjon:

Hvis du har spørsmål om våre produkter, leverandører eller noe relatert til Åpenhetsloven, grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, vennligst kontakt oss på kundeservice.ctmh@4knits.com. Vi vil svare deg så snart som mulig.