Close to My Heart retter søkelyset på utfordringer jenter og kvinner møter i Nepal

Close to My Heart retter søkelyset på utfordringer jenter og kvinner møter i Nepal

11 oktober er den internasjonale jentedagen. På verdensbasis er jenter fattigst, færre jenter enn gutter fullfører grunnskolen, og jenter er oftest utsatt for kjønnsbasert vold. 11. oktober er dagen vi retter søkelyset på de utfordringene jenter møter, og for oss i Close to My Heart er det viktig å markere dagen – spesielt i Nepal.

– Vi designer for kvinner, vi bryr oss om kvinner, og vi er spesielt engasjert i å hjelpe til med utvikling i Nepal. Nepal er et av flere utviklingsland der jenter fremdeles diskrimineres under menstruasjon. De får ikke gått på skolen de første dagene av blødningen, og nektes faktisk skolegang og sosial omgang under hele perioden første gang den inntreffer, forteller Siv Katralen.
 

Både jentebarn og kvinner deltok for å få egne sanitære bind, i tillegg til å lære mer om personlig hygiene og seksualitet da Pads for School kom på besøk med Close to My Heart.

Dette menstruelle tabuet kalles chhaupadi pratha og er i praksis forbudt, men utøves fortsatt i vestlige deler av Nepal og i India. Praksisen hindrer kvinner og jenter i å delta i daglige gjøremål og samlinger med familien sin når de har menstruasjon – fordi de anses som «urene». Disse unge jentene og kvinnene tvinges ut i et skur hvor de må oppholde seg under hele menstruasjonen – ofte sammen med husdyrene. I dette skuret må de lage sin egen mat og være helt uten kontakt med familien og samfunnet. 

– Det som er trist er at dette er en praksis som går i arv fra mor til datter – det er altså kvinnene selv som opprettholder chhaupadi pratha. Det er derfor viktig for oss å bidra til å spre viktig kunnskap og hjelp rundt menstruasjonen – slik at jenter og kvinner kan ta del i samfunnet og få viktig skolegang, sier Katralen.

En gavepakke med mening! I disse posene fikk jentene og kvinne nok bærekraftige sanitærbind og informasjon om personlig hygiene, menstruasjon og seksualitet. 


Pads for School – 17.000 bind delt ut til skoleelever i Kathmandu

Navnet Close to My Heart symboliserer kjærligheten til Nepal, folkene der og kulturen. Derfor tok eier av Close to My Heart, Siv Katralen, grep i 2015 etter jordskjelvet i Nepal. Hennes ønske var å støtte et skoleprosjekt og bidra til en bedre hverdag for jenter og kvinner i Nepal.


Helsesøster Tulaja og Siv forteller skoleklassen om Pads for School, i tillegg kan de dele viktig informasjon om personlig hygiene og seksualitet.


For de fleste jentene i området Pads for School hjalp, er det ikke vanlig å få masse informasjon om menstruasjon, personlig hygiene og seksualitet. Litt spennende, litt rart, men her var alle lutter øre!

Valget landet da på Pads for School for å hjelpe elevene, særlig jentene, i Nepals hovedstad, Kathmandu. Prosjektet innebar å lage bærekraftige bind som jentene fikk gratis, slik at menstruasjonen ikke skulle være en hindring i deres skolegang. Med tilgang til sanitetsbind kunne Close to My Heart bidra til at færre jenter mistet viktige dager på skolen – menstruasjonen bidrar til at mange jenter mister så mye av 25% av hele sin skolegang på grunn av tabu og mangel på sanitære forhold og hjelpemidler. Flere av jentene i Nepal hadde frem til da bare hatt filler til beskyttelse under menstruasjonen sin og opplevde dessverre å bli mobbet for å være «skitne» på grunn av dårlige toalettforhold og mangel på bind.

Mange av jentene var veldig fascinert av Siv – en klesdesigner som kom på besøk helt fra Norge!

Alle bindene ble sydd av kvinner, for kvinner, i Nepal. Allerede i 2016, et år siden oppstarten, hadde 8.000 bind blitt delt ut – alt laget for hånd på to tråkkemaskiner. Da prosjektet ble avsluttet i 2018, hadde Pads for School delt ut 17.000 bind på offentlige skoler i Kathmandu. I tillegg til bind fikk jentene verdifull informasjon om hygiene og seksualitet. 

Helsesøsteren og samarbeidspartneren til Siv i dette prosjektet, Tulaja, forteller elevene om skolens nye helseprosjekt.

– Jeg startet prosjektet sammen med Tulaja, en helsesøster i Kathmandu Valley. Prosjektet bestod av 12 frivillige kvinner og to tråkkemaskiner – vi er utrolig stolte for å ha kunne bidratt til at 17.000 bind ble delt ut i perioden prosjektet pågikk, forteller Katralen.


To av de frivillige kvinnene som var med på å produsere 17.000 sanitære bind på disse to tråkkemaskinene.


For å lage 17.000 sanitære bind kreves det flere hender. Her ser dere damene gjør ferdig detaljarbeidet på bindene før de kan legges i poser og deles ut.

Finansieringen av prosjektet bestod av donasjoner fra Close to My Heart og private donasjoner fra venner og bekjente. I 2017 inngikk Close to My Heart et samarbeid med smykkedesigneren Abareness som lagde smykker i Nepal. Profitten fra smykkene som ble solgt, gikk til Pads for School. Da prosjektet ble avsluttet hadde fraværet blant jentene på de ulike skolene gått ned hele 20%.

Et helt klasserom fullt av glade og forventningsfulle jenter som nå kan glede seg til å kunne dra på skolen – selv om de har menstruasjon! 

– Navnet «Close to My Heart» er ikke bare fordi vi håper du vil trykke våre plagg tett til hjertet ditt. Navnet representerer aller mest vår kjærlighet til Nepal og kvinners rettigheter, som vi aktivt jobber for på tvers av landegrenser, avslutter Katralen som i 2022 donerte overskuddet fra salget i mars måned, for å støtte FOKUS’ arbeid for kvinners rettigheter og likestilling i forbindelse med kvinnedagen 8. mars.